Hjärtscreenining

Syftet med hjärtscreeningen är att hitta hjärtsjukdomar som ger ökad risk för plötslig hjärtdöd i samband med fysisk ansträngning. Det uppskattas att 1-3 fall per 100000 idrottare och år drabbas av
plötslig hjärtdöd. Detta motsvarar 5-10 dödsfall årligen.  Majoriteten av de underliggande hjärtfelen ger inga symptom, utan hjärtfelen hittas oftas vid hjärtscreening.  Med hjärtscreening kan man signifikant minska risken för allvarliga hjärtrelaterande komplikationer i samband med fysisk aktivitet. Numera rekommendar europeriska kardiologförening alla personer över 12 år som idrottar att genomföra hjärtscreening. Vi på RJ medicin har rätt utrustning och rätt kompetens för att kunna erbjuda en modern och högkvalitativ hjärtscreening. Vi följer den amerikanska och europeiska kardiologföreningarnas protokoll för testning och analys av resutatet.   

För frågor om priser och tidsbokning kontakta oss.

Detta ingår
  • Frågeformulär
  • Klinisk undersökning av läkare
  • Vilo-EKG
  • Tolkning och analys av resultatet
  • Rådgivning efter resultatet