Hjärtscreenining

Visste du att plötslig hjärtdöd är den vanligaste dödsorsaken hos idrottare vid ansträngning?

Syftet med hjärtscreeningen är att hitta hjärtsjukdomar som ger ökad risk för plötslig hjärtdöd i samband med fysisk ansträngning. Det uppskattas att 1-3 fall per 100000 idrottare och år drabbas av plötslig hjärtdöd. Detta motsvarar 5-10 dödsfall årligen.  Majoriteten av de underliggande hjärtfelen ger inga symptom, utan hjärtfelen hittas oftast vid hjärtscreening.  Med hjärtscreening kan man signifikant minska risken för allvarliga hjärtrelaterande komplikationer i samband med fysisk aktivitet. Numera rekommenderar europeiska kardiologförening alla personer över 12 år som idrottar att genomföra hjärtscreening. Vi på RJ medicin har rätt utrustning och rätt kompetens för att kunna erbjuda en modern och högkvalitativ hjärtscreening. Vi följer den amerikanska och europeiska kardiologföreningarnas protokoll för testning och analys av resultatet.   

Vart och när görs hjärtscreeningen?
Vi har ett samarbete med Blekinge tekniska högskola i Karlskrona och utför undersökningen i deras lokaler. Vi håller till på forsknings- och utbildningskliniken som ligger till höger om huvudingången. På specifika dagar utför vi screeningen. För att se vilken eller vilka dagar som är tillgängliga klicka på "boka tid" knappen nedan. 


Vi på RJ medicin erbjuder en prisvänligt hjärtscreening på allt från elitidrottare till vardags motionärer. Har du frågor om hjärtscreening och vill ha mer information tveka inte att kontakta RJ medicin.

Forsknings- och utbildningskliniken på BTH
Detta ingår till en kostnad av 1200kr
  • Frågeformulär
  • Klinisk undersökning av läkare
  • Vilo-EKG
  • Tolkning och analys av resultatet
  • Rådgivning efter resultatet