Minska risk för covid-19 utbrott på arbetsplatsen

Alla företag kan inte ha personal arbetandes hemma. Covid-19 smitta på arbetsplasten kan därför orsaka stora problem på ett företag med oro hos de anställda och produktionsstopp. Därför efterfrågar många företag snabbtestning av personal vid regelbundna eller särskilda tillfällen.
Vi utför testning på arbetsplaster i Blekinge med både PCR test och antigen test (snabbtest). Vid positiva covid tester ansvarar vi för smittspårning och hantering karantänregler.

Kontakta oss om du har frågor gällande covid-19 testning på ditt företag. Vid särskilt brådskande ärenden skriv ditt telefonnummer i meddelandefältet nedan så kontaktar vi dig snarast. 

kontakta oss